Misc Praise Songs

Início > Misc Prais... > acordes

Walang Hanggang Pasasalamat Ukulele tab

Misc Praise Songs

Dificultad:FácilFácil

jessgomes

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Walang Hanggang Pasasalamat

Tono:  Dm
	  
Intro: Dm G C G 

refrão
F G Em Am Walang hanggang pasasalamat Dm G C C7 Ang sa Iyo aming sasambitin F E Am Maging sa huling sandali ng aming buhay Dm G C G Pasasalamat sa Iyo ay walang hanggan
verse 1 C Am7 Am Salamat sa Iyo aming Ama Dm G Salamat sa Ýong mga likha Em Am Am7 Salamat sa liwanag ng araw at buwan Dm Bb G Salamat sa Iyo O Diyos verse 2 C Am7 Am Salamat Panginoong Hesus Dm G Salamat sa Iyong pagliligtas Em Am Salamat sa buhay na walang hanggan F G C C7 Salamat, salamat sa Iyo catholicsongbook.blogspot.com
refrão
F G Em Am Walang hanggang pasasalamat Dm G C C7 Ang sa Iyo aming sasambitin F E Am Maging sa huling sandali ng aming buhay Dm G C G Pasasalamat sa Iyo ay walang hanggan
verse 3 C Am7 Am Salamat Espiritung Banal Dm G Salamat sa liwang ng buhay Em Am Salamat sa walang hanggang patnubay Mo F Bb G Salamat sa Iyo O Diyos verse 4 C Am Salamat sa mga magulang ko Dm G Salamat sa mga kapatid ko Em Am Salamat sa lahat ng kaibigan ko F G C C7 Salamat , salamat sa Iyo
refrão
F G Em Am Walang hanggang pasasalamat Dm G C C7 Ang sa Iyo aming sasambitin F E Am Maging sa huling sandali ng aming buhay Dm G C G Pasasalamat sa Iyo ay walang hanggan
Verse 5 C Am Am7 Salamat sa bawa't pagsubok Dm G Salamat sa tibay ng loob Em Am Salamat sa landas ng pagbabago F Bb G Salamat sa Iyo O Diyos Verse 6 C Am7 Am Salamat sa wagas na pag-ibig Mo Dm G Salamat iniibig Mo ako Em Am Salamat sa bawa't taong nagmahal F G C C7 Salamat, salamat sa Iyo
refrão
F G Em Am Walang hanggang pasasalamat Dm G C C7 Ang sa Iyo aming sasambitin F E Am Maging sa huling sandali ng aming buhay Dm G C G Pasasalamat sa Iyo ay walang hanggan F G Em Am Walang hanggang pasasalamat Dm G C C7 Ang sa Iyo aming sasambitin F E Am Maging sa huling sandali ng aming buhay
Coda Dm G Pasasalamat sa Iyo Dm G Pasasalamat sa Iyo Dm G Pasasalamat sa Iyo C Am Dm G C Walang hanggan
E-Chords has the most powerful ukulele chords dictionary on the internet. You can enter any chord and even choose the pitch of each string.

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes