Mega Harvest

Início > Mega Harve... > acordes

Ikaw Ang Diyos Ukulele tab

Mega Harvest

Dificultad:AdelantadoAdelantado

robepoiel

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Ikaw Ang Diyos

Tono:  Em
	 
Intro 
Em - Gaug/D# - G/D - A/C# - Am - Dsus - D - G 


      G 
Makapangyarihan 
     GM7 
Muog at kublihan 
    C          D 
Ikaw O Dios, ang aming sandigan 
      G 
Iyong kabutihan 
     GM7 
at kadakilaan 
     C      D 
Hayag saming sangkatauhan 

 
Em    Gaug/D# G/D  A/C# 
Dakilang Hari’t  Manunubos 
Am            Dsus D 
Wala na ngang ibang tulad Mo 


  
refrão
G C D C Sa’Yo lahat ng papuri G C D C Sa’Yo lahat ng pagsamba Em Gaug/D# Lahat ng tuhod luluhod G/D A/C# Lahat ng labi magsasabing Am Dsus - D Ikaw ang Diyos G C D C Sa’Yo lahat ng pagluwalhati G C D C Sa’Yo lahat ng pagdakila Em Gaug/D# Lahat ng tuhod luluhod G/D A/C# Lahat ng labi magsasabing Am Dsus - D Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos Hesus!
Instrumental Em - Gaug/D# - G/D - A/C# - Am - DsusD Outro G - C - D - C
E-Chords has the most powerful ukulele chords dictionary on the internet. You can enter any chord and even choose the pitch of each string.

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes