Sponge Cola

Início > Sponge Col... > acordes

Butterflies Acordes

Sponge Cola

Dificultad:FácilFácil

jessgomes

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Butterflies

Tono:  A Más
Butterflies Key EE
Butterflies Key FF
Butterflies Key F#F#
Butterflies Key GG(Disminuir uno tono)
Butterflies Key G#G#(Disminuir uno semi-tono)
Butterflies Key AA(tono original)
Butterflies Key A#A#(Aumentar uno semi-tono)
Butterflies Key BB(Aumentar uno tono)
Butterflies Key CC
Butterflies Key C#C#
Butterflies Key DD
Butterflies Key D#D#
	 
verse 1 

 A    Bm   G    E 
Sa pagkakaluhod, ang iyong bangketa 
A    Bm   G    E 
Ay nanakluhod sa iyong eskolta 
A   Bm  G   E 
Kayrikit ng ilaw 
A  Bm  G  E 
Sa iyong libinga 
A    Bm   G    E 
Ng mga bulaklak na nangakatawa 
A    Bm   G    E 
Habang nilalagas ng hayok na pita verse 2 

A    Bm   G    E 
Ang nagmamadaling sala mong maharot 
A    Bm   G    E 
Ay dumadapurak sa banal na loob 
A    Bm   G    E 
Sa iyong simbahan 
A    Bm   G    E 
Buwitreng naglisaw 
A    Bm   G    E 
Ang abalang nasang kahit nakaluhod 
A    Bm   G    E 
Ay nangagpipiging sa bangkay ng diyos 

refrão
A Bm G E Nag-aanyaya kang bagong paraiso A Bm G E May ngiting salubong sa singki at dayo A Bm G E Kung mayakap ka na G A G Saka mapupuna A Bm G E Na ang kariktan mong akala’y kung sino A Bm G E May ikinukubling maruming estero
verse 3 A Bm G E Ang nagmamadaling sala mong maharot A Bm G E Ay dumadapurak sa banal na loob A Bm G E Sa iyong simbahan A Bm G E Buwitreng naglisaw A Bm G E Ang abalang nasang kahit nakaluhod A Bm G E Ay nangagpipiging sa bangkay ng diyos
refrão
A Bm G E Nag-aanyaya kang bagong paraiso A Bm G E May ngiting salubong sa singki at dayo A Bm G E Kung mayakap ka na G A G Saka mapupuna A Bm G E Na ang kariktan mong akala’y kung sino A Bm G E May ikinukubling maruming estero A Bm G E Nag-aanyaya kang bagong paraiso A Bm G E May ngiting salubong sa singki at dayo A Bm G E Kung mayakap ka na G A G Saka mapupuna A Bm G E Na ang kariktan mong akala’y kung sino A Bm G E May ikinukubling maruming estero

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes