Fabrizio De Andr

Incio > Fabrizio D... > acordes

Mgu Megn Acordes

Fabrizio De Andr

Dificultad:FcilFcil

tarikike

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateraarmnicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Mgu Megn

(Ivano Fossati)

Tono:  D Ms
Mgu Megn Key AA
Mgu Megn Key A#A#
Mgu Megn Key BB
Mgu Megn Key CC(Disminuir uno tono)
Mgu Megn Key C#C#(Disminuir uno semi-tono)
Mgu Megn Key DD(tono original)
Mgu Megn Key D#D#(Aumentar uno semi-tono)
Mgu Megn Key EE(Aumentar uno tono)
Mgu Megn Key FF
Mgu Megn Key F#F#
Mgu Megn Key GG
Mgu Megn Key G#G#
	 D 
E mi e mi e mi e an e an 

E a l'aia sciurt a su su 

E ou cou ou cou ou cou da rebell 

Fin a piggi piggi ou trn ou trn 

E 'nta galleria gent 'a l'intra au scu 

Scirte amarutia leogu de 'n spesi 

E 'ntu stritu t'aguitan te dumndan chi t' 

E sustnsa e ou mest che pe' liatri ou viaggi ou nu l' 
F   G          F 
Poi te tcca n purt lepegusu 
   G       F   G 
E na stnsia lvega e 'nte l'tra stnsia 
F  G 
 bagsce a d ou men 
F  G 
E ti cu'na que che nu ti vou 
F    G 
A ti a bibbia 'nta migia 
F    G 
Serr a cive nche ou barcn 
F   G   A   C 
E arensenite srvia ou cou 

D C D C      D    C D C 
Uh    mgu mgu mgu m megn 
D C D C       D      C D 
Uh    chin-a chin-a z da ou caregn 

C   D 
'na carga da nsciu de ' n turt 

'na fain ch'a sae a ghe manca'a sa 

Ttti sssa rsca da ou xtta in z 

Se ti gii 'a tsta ti te vddi ou c 
F    G         F 
E a st foa gh' ou repentin 
F    G 
Ch'a te tcche 'na pascin 
F   G 
Pe 'na faccia da madnna 
F    G 
Ch'a te sposta ou ghirindn 
F  G 
n am mai in esclusiva 
F   G 
Sempre cun quarcsa da pag 
F   G 
Na scignurin-a che sttu ca 
F     G    A  C 
A gh'a ou grbu da scigna 

D C D C      D    C D C 
Uh    mgu mgu mgu m megn 
D C D C       D      C D 
Uh    chin-a chin-a z da ou caregn 

D C D        C         D  C D C 
Uh!...che belin de 'n nolu che ti me faisci fa 
D C D        C         D  C D C 
Uh!...ch'a sn de piggi de l'aia se va a l'uspi 

D C D 

D 
E mi e mi e mi nu an nu an 

St chi st chi st chi durm durm 

E mi e mi e mi nu an nu an 

St chi st chi st chi asnme. 

D C D C      D    C D C 
Uh    mgu mgu mgu m megn 
D C D C       D      C D 
Uh    chin-a chin-a z da ou caregn
 
	 

No existe una video leccione para esta cancin

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar grficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes