A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 0-9
Música Popular Portuguesa

Início > Música Pop... > acordes

Música Popular Portuguesa

Tia anica

Dificultad:AdelantadoAdelantado

por Marujo

tuner corregir añadir para songbook version para impresion version de texto version rtf e-mail
acordestablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Tia anica

Tono:  E Más
Tia anica Tono A#A#
Tia anica Tono BB
Tia anica Tono CC
Tia anica Tono C#C#
Tia anica Tono DD(Disminuir uno tono)
Tia anica Tono D#D#(Disminuir uno semi-tono)
Tia anica Tono EE(tono original)
Tia anica Tono FF(Aumentar uno semi-tono)
Tia anica Tono F#F#(Aumentar uno tono)
Tia anica Tono GG
Tia anica Tono G#G#
Tia anica Tono AA
	  A Tia Anica, tia Anica, 
Tia Anica de Loulé E7, 
A quem deixaria ela 
A caixinha do Arapé? {Bis} 
pestañaestribillo
A Olé, olá E7, Esta vida não está má A, Olá, olé E7, Tia Anica de Loulé A
pestaña
Tia Anica, tia Anica, Tia Anica da Fuseta, A quem deixaria ela A barra da saia preta? {Refrão} Tia Anica, tia Anica, Tia Anica de Alportel, A quem deixaria ela A barra do seu mantel? {Refrão}

Solicitar el vídeo de "Tia anica" - Descargar Tia anica mp3

No existe una video leccione para esta canción

solicitar
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
140

Envie sus comentários.

0 comentários

 
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes cambiar notación losacordes ir hacia arriba losacordes