Long Dong

Início > Long Dong > acordes

Chupa Toda Ukulele tab

Long Dong

Dificultad:Ningún gradoNingún grado

shaolin_samuca

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Chupa Toda

Tono:  G
	 A música inteira segue essa sequência (G Em Am D) 
 
É de babarixa! é de balacumbaca! 
É de babarixa! é de balacumbaca! 
É de babarixa! é de balacumbaca! 
 
tetetetere tere tete tere tetere. 
tetetetere tere tete tere tetere. 
tetetetere tere tete tere tetere. 
tetetetere tere tete tere tetere. 
 
Eu quero beijar a sua boca loca 
eu quero beijar a sua boca loca 
eu quero beijar a sua boca loca 
eu quero beijar a sua boca loca 
 
E eu vou enfiar uva no céu da sua boca 
e eu vou enfiar uva no céu da sua boca 
e eu vou enfiar uva no céu da sua boca 
e eu vou enfiar uva no céu da sua boca 
 
Eai chupa toda!!! 
eai, chupa toda!!! 
eai, chupa toda!!! 
eai, chupa toda!!! 
 
Ja chupo Shibiu? (Chupei )  
Gostou do shibiu? ( Gostei )  
Ja chupo Shibiu!! 
 

	 
E-Chords has the most powerful ukulele chords dictionary on the internet. You can enter any chord and even choose the pitch of each string.

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes