Novedades deKŠtia Freitas https://www.losacordes.com/rss/katia-freitas Se mantenga actualizado con novedades de KŠtia Freitas aquŪ en LosAcordes.com es Copyright 2021 LosAcordes.com imprensa@cifras.com.br https://www.losacordes.com/arquivos/artistas/thumb1/215/21468,113443.jpg KŠtia Freitas photo https://www.losacordes.com/katia-freitas 84 84 <![CDATA[Coca-colas e Iguarias - Acordes]]> https://www.losacordes.com/acordes/katia-freitas/coca-colas-e-iguarias Tue, 03 Oct 2006 00:00:00 GMT <![CDATA[Průximo - Acordes]]> https://www.losacordes.com/acordes/katia-freitas/proximo Fri, 25 Aug 2006 00:00:00 GMT