Odio a Botero

Início > Odio a Bot... > acordes

Na Na Na Teclado

Odio a Botero

Dificultad:FácilFácil

joaoewerton

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Na Na Na

Tono:  D Más
Na Na Na Key AA
Na Na Na Key A#A#
Na Na Na Key BB
Na Na Na Key CC(Disminuir uno tono)
Na Na Na Key C#C#(Disminuir uno semi-tono)
Na Na Na Key DD(tono original)
Na Na Na Key D#D#(Aumentar uno semi-tono)
Na Na Na Key EE(Aumentar uno tono)
Na Na Na Key FF
Na Na Na Key F#F#
Na Na Na Key GG
Na Na Na Key G#G#
	 

Intro 

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 D#5 
G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 
F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 


             
C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 D#5 
A pasar, a saltar, 
a reír, a jugar 
G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 
a bailar, a comprar, 
a leer, a comer 
F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 
a dormir, a estudiar, 
a ordeñar, a cantar 
C5 D#5 
a pensar, a cortar, a volar, a excavar 
G#5 
a ver tv, a respirar, a mandar, a borrar 
F5 
a nadar, a correr, a escribir, a romper 
C5 D#5 
a coser, a apurar a patear, a encontrar 
G#5 
a marchar, a fastidiar, a pitar, a apurar 
F5 
a viajar, a pintufar, a tocar, a empezar 

              (se quita el Palm Muting en los coros) 

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 
G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 
F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 
Na, na, na ,na ,na ,na , na, na…. 

C5 D#5 
A abolir, a llenar 
a escalar, a escapar 
G#5 
a flotar, a navegar 
a subir, a mirar 
F5 
a remar, a almorzar 
a azotar, a regañar 
C5 D#5 
a excitar, a regañar 
a tachar, a peliar 
G#5 
a luchar, a parar 
a poner, a terminar 
F5 
a abrazar, a vomitar 
a invitar, a soñar 

C5 G#5 F5 
Na, na, na ,na ,na ,na , na, na…. 

C5 C5 C5 
G#5 G#5 G#5 
F5 F5 F5 
G5 G5 G5 

Na, na, na ,na ,na ,na , na, na…. 

C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 
G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 G#5 
F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 

C5 C5 C5 
G#5 G#5 G#5 
F5 F5 F5 
G5 G5 G5 (x3) 

C5  C5 
	 

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes