Kaizers Orchestra

Início > Kaizers Or... > acordes

Sonny Acordes

Kaizers Orchestra

Dificultad:IntermedioIntermedio

hugo_rodrigues

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Sonny

Tono:  Cm Más
Sonny Key GmGm
Sonny Key G#mG#m
Sonny Key AmAm
Sonny Key A#mA#m(Disminuir uno tono)
Sonny Key BmBm(Disminuir uno semi-tono)
Sonny Key CmCm(tono original)
Sonny Key C#mC#m(Aumentar uno semi-tono)
Sonny Key DmDm(Aumentar uno tono)
Sonny Key D#mD#m
Sonny Key EmEm
Sonny Key FmFm
Sonny Key F#mF#m
	 
Intro 
Cm Fm Gm Ab Eb Eb G 
 
Cm             Gm 
Hjelp nå en blind mann med stokk og med hatt 
G             Ab 
Hold fast mi hånd La oss gå ut i natt 
    Eb        Ab 
For me gjekk under åpen himmel 
    Eb        Ab   A# 
Og me delte våre gamle minner 

 
refrão
Cm Fm Å Sonny Hey Sonny Gm Ab Eb G Du har alltid vært min egen Sonny
Cm Alt du har gjort for meg Gm Alt det du kan G Ab Alt de har hørt om deg alt det er sant Eb Ab Du har gått så mange runder Eb Ab A# Sammen har me gått mange hundre
refrão
Cm Fm Å Sonny Hey Sonny Gm Ab Eb G Du har alltid vært min egen Sonny
Cm Gm Den tid er forbi kor me gjorde alt i lag G Ab Snart er det min tur Mitt hjerte er svakt Eb Ab Min far var alltid med din far Eb Ab A# Og våre fedres fedre var alltid i lag
refrão
Cm Fm Å Sonny Hey Sonny Gm Ab Eb G Du har alltid vært min egen Sonny
Interlude Cm Gm G Ab Eb Ab Eb Ab A#
refrão
Cm Fm Å Sonny Hey Sonny Gm Ab Eb G Du har alltid vært min egen Sonny
Cm Gm Ingen kan vanna mine blomster frå nå G Ab Mitt verk står for fall Det er opp til andre å så Eb Ab Ja for innen kvelden er omme Eb Ab A# Legger eg meg ner og sovner
refrão
Cm Fm Å Sonny Hey Sonny Gm Ab Eb Innen kvelden er omme så sovne eg Cm Fm Å Sonny Hey Sonny Gm Ab Eb Du har alltid vært min egen Sonny Ab Eb Min egen Sonny Ab Eb Min egen Sonny Ab Eb Min egen Sonny Ab Eb

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes