Freddie Aguilar

Início > Freddie Ag... > acordes

Katarungan Acordes

Freddie Aguilar

Dificultad:ExpertoExperto

andrsouza

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Katarungan

(Freddie Aguilar)

Tono:  C Más
Katarungan Key GG
Katarungan Key G#G#
Katarungan Key AA
Katarungan Key A#A#(Disminuir uno tono)
Katarungan Key BB(Disminuir uno semi-tono)
Katarungan Key CC(tono original)
Katarungan Key C#C#(Aumentar uno semi-tono)
Katarungan Key DD(Aumentar uno tono)
Katarungan Key D#D#
Katarungan Key EE
Katarungan Key FF
Katarungan Key F#F#
	 
INTRO: C 

   C                        G 
Sa isang kulungang bakal ay may taong malungkot, umiiyak 
    G                        C 
Ang tanong n'ya sa sarili ay kailan magigisnan ang liwanag 
   C                    F 
Malayo ang iniisip at nakakuyom yaring mga palad 
  G                        C-D 
Bakit daw s'ya nagdurusa sa kasalanang 'di n'ya ginawa 


  D                        A 
Kahapon lamang ay kapiling n'ya kanyang asawa at anak 
   A                         D 
Namumuhay nang tahimik sa isang munting tahanang may tuwa 
    D                      G 
Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya 
   A                          D E 
S'ya daw ang may sala sa isang krimen na 'di naman n'ya ginawa 


  E                          B 
Wala na bang katarungan ang isang nilalang na katulad n'ya 
 B                          E 
Ilan pang tulad n'ya ang magdurusa nang walang kasalanan 
   E                           A 
'Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap, mayaman 
  B                     E F 
Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan 


 F                        C 
Mga ilang araw na lang haharapin na n'ya ang bitayan 
 C                         F 
Paano n'ya isisigaw na s'ya'y sadyang walang kasalanan 
   F                           Bb 
Tanging ang Diyos lamang ang s'yang saksi at s'yang nakakaalam 
     C                            F G 
Diyos na rin ang s'yang bahalang maningil kung sino'ng may kasalanan 


   G                        D 
Dumating na ang araw, haharapin na n'ya kanyang kamatayan 
   D                       G 
Sa isang upuang bakal na kay dami nang buhay na inutang 
  G                        C 
O, ang batas ng tao kung minsan ay 'di mo maintindihan 
 D                          G
Ilan pang tulad n'ya ang magdurusa nang walang kasalanan 
 
	 

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes