Faith Music Manila

Início > Faith Musi... > acordes

Sayo Acordes

Faith Music Manila

Dificultad:ExpertoExperto

alyslima

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Sayo

Tono:  E Más
Sayo Key BB
Sayo Key CC
Sayo Key C#C#
Sayo Key DD(Disminuir uno tono)
Sayo Key D#D#(Disminuir uno semi-tono)
Sayo Key EE(tono original)
Sayo Key FF(Aumentar uno semi-tono)
Sayo Key F#F#(Aumentar uno tono)
Sayo Key GG
Sayo Key G#G#
Sayo Key AA
Sayo Key A#A#
	 
Sayo 
 E        A 
O Diyos, sa'Yong lahat ang pagsamba't 
    E 
luwalhati 
      A   B/Eb    C#m 
Maging ang pinakamainam kong awit ay ang 
 F#m  B 
awitin sa'Yo 
 E        A          E 
O Diyos, ang aking isipan ay pagharian Mo 
      A     B/Eb    C#m 
At sa aking puso ay hindi na maglaho 
    A    F#m  B 
Tanging pag-ibig Sa'Yo. 

refrão
A G# G#sus C#m Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay A kong nanggaling Sa'Yo E B Kung anuman sa sandali nito'y tangan E A/C# At mga bagay na tinuri kong yaman A G#m A B Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat E Sa'Yo

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes