David Dimuzio

Início > David Dimu... > acordes

Duyog Acordes

David Dimuzio

Dificultad:AdelantadoAdelantado

sabrjoao

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

Duyog

Tono:  Bm Más
Duyog Key F#mF#m
Duyog Key GmGm
Duyog Key G#mG#m
Duyog Key AmAm(Disminuir uno tono)
Duyog Key A#mA#m(Disminuir uno semi-tono)
Duyog Key BmBm(tono original)
Duyog Key CmCm(Aumentar uno semi-tono)
Duyog Key C#mC#m(Aumentar uno tono)
Duyog Key DmDm
Duyog Key D#mD#m
Duyog Key EmEm
Duyog Key FmFm
	  
ocultar pestañaHide
tab
Intro:(not 100%) ---------2-2--2--x-------------------| -----1-3------3--2-------------------| -0------------0--3-------------------| -0---------------0-------------------| -0h2---------------------------------|
tab
Bm F# Ikaw ang bahandi G# E dugay ko nang gihandum Bm F# G# Ikaw ang bituon E Sa ngit ngit kong baybayon Bm F# G# Ikaw lang akong E akong higugmaon Bm F# G# Ikaw lang ako E Ako matinud-anon (repeat verse 1 chords) Ikaw akong hangin Ikaw akong ulan Ikaw akong langit ug ang akong kalibutan Ikaw lang akong higugmaon Ikaw lang ako Ako matinud-anon
refrão
Bm Ikaw akong gahapon F# Ikaw akong karon G# Ikaw akong kanunay E Pulong ko tinud-anay Bm Kasing-kasing paminawa F# dinuyugan ning gitara G# wa ka nag inusara E kanimu nahigugma. Bm Ikaw
(repeat verses 1 and 2 chords) Bm F# G# Ikaw ang katam-is E Kalipay na walay sama Bm F# G# Ikaw ba nasayod? E sa likod ning pahiyum Ikaw lang akong Akong higugmaon Ikaw lang ako Ako matinud anon
refrão
Bm Ikaw akong gahapon F# Ikaw akong karon G# Ikaw akong kanunay E Pulong ko tinud-anay Bm Kasing-kasing paminawa F# dinuyugan ning gitara G# wa ka nag inusara E kanimu nahigugma. Bm Ikaw

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes