סינגריה

Início > ס... > acordes

אשם Acordes

סינגריה

Dificultad:ExpertoExperto

eitay

tuner correct add songbook print version text version salvar en e-mail
acordesukuleletablaturabajobateríaarmónicaflautacavacopiano Guitar Pro
acordes

אשם

Tono:  Am Más
אשם Key EmEm
אשם Key FmFm
אשם Key F#mF#m
אשם Key GmGm(Disminuir uno tono)
אשם Key G#mG#m(Disminuir uno semi-tono)
אשם Key AmAm(tono original)
אשם Key A#mA#m(Aumentar uno semi-tono)
אשם Key BmBm(Aumentar uno tono)
אשם Key CmCm
אשם Key C#mC#m
אשם Key DmDm
אשם Key D#mD#m
	 ב"ה 

Am C G F 

והנה המילים... 

אשם סינרגיה 

F    G    C   Am 
עכשיו גיליתי שאני אשם 
F    G    C   Am           ( וכך הלאה...) 
אני חושב על זה ולא נושם                 
רוצה לגעת בך ואת רחוקה 
רוצה לדעת שאת לא בוכה 

נראה לי שאת עשית הכל בכוונה, 
רצית יותר ממני ואני במבוכה. 
זה לא שלא ניסיתי, אני רציתי כן להיות ביחד 
אני עף ואת עוצרת ומספרת שזה אני ששוב טעיתי 

עכשיו גיליתי שאני אשם 
אני חושב על זה ולא נושם 
רוצה לגעת בך ואת רחוקה 
רוצה לדעת שאת לא בוכה 

קיויתי שאולי תראי את הטוב שבי, 
אבל את לא רוצה את מה שיש לי להביא. 
חשבתי שעשיתי אבל הייתי זה שמקווה 
שאת תמיד תהיי כאן, תשארי כאן, ואת פתאום הולכת 

	 

No existe una video leccione para esta canción

request
Aumentar uno tonoAumentar uno tono
Aumentar uno semi-tonoAumentar uno semi-tono
Disminuir uno semi-tonoDisminuir uno semi-tono
Disminuir uno tonoDisminuir uno semi-tono
LosAcordes
Buscar
auto avanzar rasgueos aumentar disminuir cambiar color esconder acordes simplificar gráficos columnas
losacordes exhibir acordes losacordes youTube video losacordes ocultar tabs losacordes ir hacia arriba losacordes